Flourish Online

Webdesign en websiteadvies voor hartgedreven ondernemers

We helpen je graag bij het creëren van een website die zich onderscheidt door empathie, verbinding en jouw authenticiteit.

Als hartgedreven ondernemer kan het zijn dat de gangbare marketingbenaderingen niet helemaal bij jou passen. Vaak voelen ze te plat, te hard en te onnatuurlijk aan. Als jouw doelgroep ook uit de wat gevoeligere mensen bestaat, dan is het waarschijnlijk dat de gebruikelijke marketingtaal en -technieken hen evenmin aanspreken. Een sensitieve, intuïtieve bezoeker heeft behoefte aan een andere benadering.

In de websites die wij creëren is het ons streven, om op een open, eerlijke, natuurlijke en hartgedreven manier de doelgroep van onze klanten te bereiken en met hen te resoneren. Met als uiteindelijk effect, dat jouw (potentiele) klanten zich werkelijk gezien, gehoord en gekend voelen, waardoor er meteen vanaf de eerste online kennismaking een betekenisvolle verbinding tot stand kan komen.

Kunnen we elkaar hier vinden?

Datgene vinden wat ons verbindt

Zullen we beginnen om te kijken wat ons gemeenschappelijke gedachtegoed is? Als dat er blijkt te zijn, dan is er al een mooie basis voor verbinding, samenwerking en succes.

Een bestaan waarin het gevoel centraal staat, volgt de filosofie die bepaalt dat we leven in overeenstemming met onze persoonlijke ervaringen en intuïtie. Het is een bestaan waarin we toegang hebben tot onze authenticiteit en waardevolle kwaliteiten zoals empathie, moed, maar ook vriendelijkheid, innerlijke veerkracht, vitaliteit en dat wat ons integer maakt. Een bestaan waarin de ingevingen vanuit ons hart een belangrijke rol mag hebben, toont een paradoxake kracht die meer aansluit bij een vollediger mensbeeld. We laten ons bijna vanzelfsprekend inspireren door de innerlijke beschaving die het beste in ons boven brengt.,

We laten ons leiden door een gedachtegoed dat het sensitieve, intuïtieve en authentieke als pijlers heeft. Vriendelijkheid en inlevingsvermogen worden te vaak gezien als tekenen van zwakheid, terwijl ze, in de goede handen, prachtige instrumenten worden. Deze benadering is een fascinerende vernieuwing op een markt die harder is geworden dan de menselijke natuur.

Onze benadering begint met het willen begrijpen en waarderen van wat onze klanten onderscheidt. We willen sensitieve, intuïtieve ondernemers laten zien dat ze zich kunnen bevrijden van het starre keurslijf dat tot succes zou leiden. Die laatste ‘overtuiging’ is een destructieve gebleken. We moedigen onze ondernemers juist aan om in lijn te gaan handelen vanuit hun sociale kwaliteiten en de specifieke gevoelens die trouw zijn aan hun natuur. Zo wordt er niets geforceerd, niets vervormd of verbogen. Dit is de manier om de weg vrij te maken voor een meer verbonden manier van communiceren.

Onze marketingbenadering is volledig doordrongen van dit uitgangspunt. We ontwerpen en ontwikkelen websites die de essentie van onze klanten weergeeft en hun visie zichtbaar maakt. We creëren een online aanwezigheid die vanuit een onverwachte en aangenaam verrassende hoek de dingen belicht. Hierdoor kunnen sensitieve ondernemers een diepere, intuïtieve connectie maken met hun doelgroep en vanuit die filosofie juist baanbrekend zijn.

Als ondernemer die wil werken ‘vanuit het hart’, word je al ondersteund door de kracht van een oprecht fundament. Dit is voelbaar en herkenbaar voor de ontvanger die daardoor veiligheid ervaart en zich uitgenodigd voelt.

Verbinding begint vanuit een bewuste connectie met het eigen gevoel, de intuïtie en het authentieke ‘zijn’. Als we ons uiten vanuit dit deel van onszelf ontstaat er vanzelf een wederzijdse empathische verbinding met degene, die de uiting ontvangt.

Deze verbinding bereikt de ontvanger op een dieper niveau dan voorheen,

Albert Einstein zei: “De intuïtieve geest is een heilig geschenk, het rationele verstand een dienaar. Wij hebben een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten.”

Intuïtie is een belangrijke gids, die ons veel meer ’toont’ dan we zo op het eerste gezicht met ons verstand waarnemen. Een dieper weten en voelen komt daarvoor in de plaats. In de communicatie met anderen is intuïtie een belangrijke leidraad en een bron van uitgewisselde kennis. De gevoelens die daarmee gepaard gaan, maken dat je sneller doorziet of iets ‘gekunsteld’ is of uit het hart komt.

Er zijn zoveel ideeën en theorieën over hoe je communicatie en marketing zou kunnen optimaliseren. De kunst is om de essenties daaruit te distilleren en de noodzakelijke, meer gevoelsmatige, toevoegingen aan te brengen.

Er is op deze wereld één plek die ‘onvervreemdbaar’ van jou is.: de unieke kern van wie je bent. Die ruimte nodigt ons uit om vanuit ons diepere weten te handelen.

Vanuit empathie kunnen we ons inleven in de behoeften van de ander. Dat veel van deze kwaliteit teloor lijkt te zijn gegaan, is slechts schijn. Wie bouwt aan een nieuwe wereld, zal empathie ervaren als een hoeksteen. Die basis geeft structuur aan een onderbelichte kracht die veel verder reikt dan alleen de behoefte van de klant te faciliteren.

Als we ons empathisch vermogen inzetten om verbinding te maken met onze doelgroep en/of klanten, dan kunnen we een veel breder en dieper perspectief krijgen van wat om aandacht vraagt en hoe wij daar een bijdrage aan kunnen leveren.

Als sensitieve, intuïtieve ondernemers zullen we vaak streven naar een gevoel van verbondenheid in onze communicatie en online interacties. Het creëren van een dergelijke gastvrije en persoonlijke online omgeving, maakt dat de creativiteit over en weer gedijt.

Het behoren tot een stam of zelfs familie’, is een diepgewortelde menselijke behoefte. Als sensitieve, intuïtieve ondernemers willen we niet alleen maar goederen, diensten en geld met elkaar uitwisselen. Dat is een veel te beperkt uitganspunt voor onze menselijke natuur en daaruit kan een tekort ontstaan..

Dze behoefte aan een veilige ‘stam’ is, zoals benoemd, zeer primair en kan worden gedeeld en doorgegeven. Een onuitgesproken afspraak die je met elkaar maakt om in verbinding te blijven.

Een bezielde ondernemer zijn, weerspreekt de noodzaak van (financieel) succces niet. Integendeel!. We willen gedijen, floreren zelfs en nog veel meer van het moois dat we te bieden hebben aan de wereld tonen., omdat we weten, dat we met ons unieke ‘zijn’ bij zullen dragen aan het gemeenschappelijke goed..

Een online presentatie die zich onderscheidt door empathie, verbinding en jouw authenticiteit.

Wat kan 'Flourish online' betekenen?

Meer dan een website...

'Flourish Online' helpt empathische mensen die met mensen werken om op een verbindende en betekenisvolle wijze hun doelgroep te bereiken via hun website.

De essentie

Voordat we je website daadwerkelijk kunnen vormgeven, gaan we eerst op zoek naar wat voor jou essentieel is. Welke behoefte is jouw motor? Wat wil je uitdragen? Wie wil je bereiken? En hoe kunnen we jou helpen die doelen te realiseren?

Dat zijn de kernvragen die ons richting geven. De deels ‘onzichtbare’, maar absoluut voelbare laag waarop de rest van je website zal rusten.

De realisatie

Als we een wezenlijk beeld van het fundament hebben, kunnen we beginnen met het verwezenlijken van de website of het online platform.

We werken daarin nauw met je samen om ervoor te zorgen dat je website volledig in lijn is met wie je bent en wat je wilt bereiken.

Een website die jouw verhaal verteld en die resoneert met je doelgroep

Aanbod

Het is ons streven om websites te creëren die op een dieper niveau verbinding maken met de doelgroep van onze klanten en die resoneert met hun behoeften, interesses en verwachtingen. Het gaat verder dan alleen het leveren van informatie of functionaliteit; het gaat om het creëren van een emotionele en betekenisvolle ervaring voor de gebruikers.

 • Website

  Een website is de basis van je online aanwezigheid. Daarnaast kan het de basis vormen om een uitgebreider platform te realiseren.

  Wat zit er in?

  • Basisopzet website
  • Implementeren van de huisstijl
  • Vormgeving ‘home’
  • Vormgeving ‘over’ pagina
  • Vormgeving ‘aanbod’ template
  • Vormgeving ‘contact’ pagina
  • Contactformulier
  • Uit te breiden met pagina’s naar keuze
  • Blog
  • Reviews
  • Licenties voor pro-plugins
  • Plaatsing op domein naar keuze
  • 3 maanden technisch onderhoud
  • Instructie filmpje(s) om zelf aanpassingen te kunnen doen.
  De eerste stap zetten?
 • Online-platform

  Aan de basiswebsite kan van alles worden toegevoegd, zoals een online leeromgeving/online programma, een webshop of een membership.

  de mogelijkheden

  • Online-leeromgeving
  • Online-programma
  • Webshop
  • Membership website
  • Community website
  • Maatwerk oplossingen
  • Combinaties van bovenstaande
  Wil je meer uitleg?
 • Aanvullende functies

  Aan een website of aan een online- platform kunnen functies worden toegevoegd. Hieronder een lijstje van de mogelijkheden.

  Aanvullende functies

  • FAQ pagina
  • Landingspagina builder
  • Opt-in pagina builder
  • Bronnen bibliotheek
  • Aanbevelingen pagina
  • Afspraken inplannen via Calendly
  • Online boekingen
  • Evenementen overzicht
  • Pers pagina
  • Uitgebreide formulieren
  • Betaalfunctionaliteit
  • Abonnementen
  • Instagram-feed
  • ‘Link tree’
  • klanten-dashboard
  • Maatwerk oplossingen
  Wil je meer uitleg?

Mijn persoonlijke 'reis'

Over Mieke

Zelf heb ik jaren ‘geworsteld’ met de gangbare marketing benadering. Het is tenslotte niet meer dan een zich steeds vernieuwende taal en hoe maak je die toegankelijk? De gangbare interpretaties vond ik te ver van mijn menselijkheid af staan: te hard, te calculerend, te snel, te koud, te ‘platgeslagen’, of zelfs te agressief.

Als gevoelig en empathisch mens paste dat niet bij mij. Maar wat dan wel? Was er een alternatief? Deze vragen hielden mij bezig, omdat ik de dynamiek achter de marketing als wetenschap te ‘bevreemdend’ vond. Ik kon mijn menselijkheid niet toevoegen aan een wetenschap die juist op mensen is gericht. 

Uiteindelijk kwam ik erachter, dat het in wezen niet zo complex is. Dicht bij mijn essentie blijven is een tweede natuur. Die liet zich eenvoudiger koppelen met wat voorhanden was binnen allerlei benaderingen dan ik had verwacht. De aanvankelijke onmenselijkheid, had mij tijdelijk bevreemd, maar toen ik eenmaal uit mijn comfortzone durfde te stappen, werd het al gauw duidelijk dat ik me had laten overbluffen. En dat is wat veel ‘marketeers’ doen. Het werd tijd voor een humane injectie. 

Over Flourish Online